Browse canSAR    »        »    


0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Cell Line
M
M00921
M059J
M059K
M-07e
M109
M109
M10K
M120327_3
M126
M14
M14-C06
M14K
M14M
M14-MEL
M14P
M15
M155
M159
M16
M-17
M_18
M-19
M19CELLLINE
M19-MEL
M20
M202
M207
M2-1
M229
M229_R1
M229_R10
M229_R11
M229_R12
M229_R13
M229_R14
M229_R15
M229_R2
M229_R3
M229_R4
M229_R5
M229_R6
M229_R7
M229_R8
M229_R9
M230
M233
M238
M238_R1
M238_R2
M243
M244
M245
M249
M249_R4
M24K
M255
M257
M25K
M26
M262
M263
M275
M28
M285
M288
M28K
M296
M297
M299
M2R
M2RCELLLINE
M3
M308
M318
M321
M32K
M33K
M34
M36
M363
M 368
M375
M40
M455
M4BEU
M4Beu cell line
M4C
M-5
M5076
M5076
M5C
M5OVARIANCARCINOMACELLLINE
M9
M91-054
M92-001
M96
M980513
M9K
Ma-1
Ma-10
Ma-12
Ma-17
Ma-2
Ma-24
Ma-25
Ma-26
Ma-29
Ma-3
Ma-31
Ma-34
Ma-45
Ma-53
Ma-70
MAC-1
MAC 13
MAC13
MAC 15A
MAC15A
MAC 16
MAC16
MAC 26
MACROPHAGES
MAD886Ln
MADISON
Mahlavu
Malhavu
Malme
MALME-3
Malme-3M
Ma-Mel-02
Ma-Mel-04
Ma-Mel-05
Ma-Mel-06
Ma-Mel-07
Ma-Mel-08a
Ma-Mel-08b
Ma-Mel-10
Ma-Mel-100
Ma-Mel-101
Ma-Mel-102
Ma-Mel-103a
Ma-Mel-103b
Ma-Mel-105
Ma-Mel-107
Ma-Mel-108
Ma-Mel-11
Ma-Mel-110
Ma-Mel-113
Ma-Mel-114
Ma-Mel-119
Ma-Mel-12
Ma-Mel-120
Ma-Mel-122
Ma-Mel-126
Ma-Mel-128a
Ma-Mel-13
Ma-Mel-130
Ma-Mel-134
Ma-Mel-136
Ma-Mel-14
Ma-Mel-15
Ma-Mel-150a
Ma-Mel-16
Ma-Mel-16a
Ma-Mel-17
Ma-Mel-19
Ma-Mel-2
Ma-Mel-20
Ma-Mel-21
Ma-Mel-22
Ma-Mel-23
Ma-Mel-24
Ma-Mel-26a
Ma-Mel-26b
Ma-Mel-27
Ma-Mel-28
Ma-Mel-30
Ma-Mel-31
Ma-Mel-32
Ma-Mel-33
Ma-Mel-35
Ma-Mel-36
Ma-Mel-37a
Ma-Mel-37b
Ma-Mel-38
Ma-Mel-39a
Ma-Mel-40
Ma-Mel-43
Ma-Mel-45a
Ma-Mel-45b
Ma-Mel-46
Ma-Mel-47
Ma-Mel-48a
Ma-Mel-48b
Ma-Mel-48c
Ma-Mel-5
Ma-Mel-51
Ma-Mel-52
Ma-Mel-53
Ma-Mel-54a
Ma-Mel-55
Ma-Mel-56
Ma-Mel-57
Ma-Mel-58
Ma-Mel-59a
Ma-Mel-59b
Ma-Mel-59c
Ma-Mel-60
Ma-Mel-61
Ma-Mel-61b
Ma-Mel-61e
Ma-Mel-61g
Ma-Mel-61h
Ma-Mel-62
Ma-Mel-63a
Ma-Mel-63b
Ma-Mel-65
Ma-Mel-66a
Ma-Mel-66b
Ma-Mel-67
Ma-Mel-68
Ma-Mel-69
Ma-Mel-70
Ma-Mel-71
Ma-Mel-73a
Ma-Mel-74
Ma-Mel-75
Ma-Mel-76
Ma-Mel-79
Ma-Mel-79b
Ma-Mel-79II
Ma-Mel-80a
Ma-Mel-82
Ma-Mel-83
Ma-Mel-84
Ma-Mel-85
Ma-Mel-86a
Ma-Mel-91
Ma-Mel-92
Ma-Mel-92d
Ma-Mel-94
Ma-Mel-95
Ma-Mel-96
Ma-Mel-97
Ma-Mel-99
Ma-Mel-KNUD
MAMMARY
Mammary carcinoma cell line
Mammary carcinoma cell line
MANCA
MAR
Mar Bel
MAR BEL fibroblasts cell line
MARIMO
MAST
Mast cells
MAT
MAT-Ly-Lu
MAT-Ly-Lu
MATU
MAVER-1
MAWI
MAXF401
MAXF401 cell line
MB-02
MB108C
MBO2
MC-1010
MC116
MC-3
MC-38
MC-38
MC9
MC9
MCAS
MCC-1
MCC13
MCC13TC
MCC14/1TC
MCC14/2TC
MCC19TC
MCC1TC
MCC26
MCC26TC
MCC6TC
MC-CAR
MCCL-1
MCCL-2
MCCL-3
MCCL-4
MCCL-5
MCCL-6
MCELLLINE
MCF10
MCF-10A
MCF10DCIS
MCF10DCIS.com
MCF-10F
MCF-12A
MCF-7
MCF7/ATCC
MCF7-2A
MCF-7_6
MCF7-ADR
MCF-7AZ
MCF7-CP
MCF7-DOX
MCF7E6
MCF-7R
MCF7S
MCF7-VP
MCF7-VP16
MCF9
MCF-A
MCH-MN-1
MC-IXC
MCR
MCR
MD903
MDA-1386Ln
MDA-1386tu
MDA-1586
MDA1686
MDA-1986
MDA-231
MDA361
MDA436
MDAH-2774
MDA-MB-134
MDA-MB-134-IV
MDA-MB-134v1
MDA-MB-134-VI
MDA-MB-136
MDA-MB-15
MDA-MB-157
MDA-MB-175
MDA-MB-175-VII
MDAMB213
MDA-MB-231
MDA-MB-231/ATCC
MDA-MB-231-MEK-R
MDA-MB-238
MDA-MB-330
MDA-MB-345
MDA-MB-361
MDA-MB-4
MDA-MB-415
MDAMB43
MDA-MB-435
MDA-MB-435-S
MDA-MB-436
MDA-MB-453
MDA-MB-461
MDA-MB-468
MDAMB4CELLLINE
MDA-MB-549
MDA-MD-231
MDAMD453
MDA-N
MDA-Panc-3
MDA-Pca-2B
MDA-T32
MDA-T41
MDAY-D2
MDAY-D2
MDBK441
MDBK441
MDCK
MDCK
MDH-Panc
MDR
MDS92
MDST8
ME-1
ME-1007
ME10538
ME1402
Me1402/P
ME-180
Me4024/1
Me4024/2
ME-4405
Me5810/P
Me665/2
ME665/2/21
ME67.1
ME67.3
Me9742/1
Me9923/P
MEC
MEC-1
MEC-2
MedB-1
MEDULLOBLASTOMA
Medulloblastoma tumour cell line
MEF
MEF
Meg
MEG-01
MEG-A2
MEGAL
MEG-J
MEGO1s
MEL-1
MEL-11
MEL1102
Mel20-06-039
Mel20-06-045
Mel20-07-070
Mel20-08-128
Mel20-09-196
MEL202
Mel207
Mel_224
Mel242
MEL270
MEL285
MEL290
Mel-2a
MEL-31
Mel-34
MEL501
MEL-505
Mel537
MEL624
Mel 928
MEL-AC
MEL-AC cell line
MELANOCYTES
MELANOMA
Melanoma cells
Melanoma tumor cell line
MELANOMIC
Melanomic tumor cell line
MELANOPHORES
Melanophores
Mel-FH
MEL-HO
MEL-JUSO
MELM-3M
MEL-RC08
Mel-RM
Mel-RMU
Mel-RMU-DR2
Mel-RMU-DR4
Mel-RMU-DR6
Mel-RMU-DR8
Mel-RMU-DR9
MEL-STR
MEL-STV
Mel-SWIFT
Meso09
Meso-10
Meso34
Meso37
Meso56
Meso-9
MES-SA
MES-SA/DxS
MET-2B
MEWO
MEXF_276L
MEXF_462NL
MEXF514
MEXF_514L
MEXF989
MFC7
MFE-280
MFE-296
MFE-319
MFH-ino
MFH-ST
MFM-223
MG-22A
MG-22A
MG-63
MGH056-1
MGH-BA-1
MGH-BO-1
MGH-GO-1
MGH-LA-1
MGH-LE
MGH-MA
MGH-MC-1
MGH-MC-2
MGH-mcc1
MGH-PO-1
MGH-TH
MGH-U1
MGH-U2
MGH-U3
MGH-U4
MGH-U5
MGS
MH
MH-1
MH-12
MH-17
MH1C1
MH1C1
MH-2
MH-3924A
MH3924A
MH60
MH60
MHCC97-L
MHH-CALL-2
MHH-CALL-3
MHH-CALL-4
MHH-ES-1
MHH-MED-1
MHH-NB-11
MHH-PREB-1
MHH-TALL-1
MHH-TALL-2
MHM
MIA
MIA-PaCa
MIA-Pa-Ca-2
MIDAMB435
Miller
MINO
MIP
MIP_101
MISO
MIXED
Mixed cortical cells
Mixed cortical cells
MJ
MJM
MKB-1
MKL-1
MKL-2
MKN-1
MKN-28
MKN-45
MKN46
MKN-5
MKN-7
MKN-74
MKPL-1
MKT-BR
ML
ML-1
ML-2
ML-3
MLF
MLF
MLI019
MLI045
MLI059
MLI076
MLM
MLMA
MM.1S
MM-1
MM1_144
MM-127
MM170
MM_1R
MM_1S
MM200
MM229
MM253
MM329
MM369
MM370
MM383
MM384
MM386
MM396
MM409
MM415
MM418
MM426
MM455
MM46
MM46
MM466
MM470
MM472
MM473
MM485
MM488
MM5_1/2
MM537
MM540
MM548
MM576
MM595
MM598
MM6
MM603
MM608
MM622
MM628
MM629
MM647
MM648
MM649
MM96
MM96L
MMAC-SF
MMC
MMCO
MMG
MMG1
MMG3
MML-1
MM-M1
MMO
M-MOK
MMPC
MMQ
MMQ
MM_S1
MN-60
MNG
MNNG
MNNG/HOS
MNNG-HOS
MNNG-HOSC1
MO
MO/MA
MO/MPHI
MOBS-1
MOG-G-CCM
MOG-G-UVW
MOH
MOLM-1
MOLM-11
MOLM-13
MOLM-13-RES
MOLM-13-RES-AC
MOLM-14
MOLM-16
MOLM-17
MOLM-20
MOLM-6
MOLM-7
MOLP-2
MOLP-8
MOLT-13
MOLT-14
MOLT-15
MOLT-16
MOLT-17
MOLT-3
MOLT-4
MOLT-4F
MON
MoN2
MONO-7
MONOCYTES
MONO-MAC-1
MONO-MAC-6
MONONUCLEAR
Mononuclear cell line
MOPC-315
MOPC 315
MOR
MOR/CPR
M-OS
MOSER
Mo-T
MOTN-1
MOUSEBCELLLINE
MOUSELCELLLINE
MOUSEMAMMARYCARCINOMACELLLINE
MOVP-3
Mpan96
MPanc-96
MPB-MLT
MPC-11
MPC-11
MPE600
MPE699
MPP-89
MPSC-1
MR1-3
MR4
MR-87
MRC-5
MRC-5 CV1
MRI-H-207
MRK-nu-1
MR-Mel
MRO87
MRRL-CH1
MRRL-CH1
MS-1
MS-18
MS-751
MSK-921
MSK-922
MSTO-211H
MT
MT-2
MT-3
MT-4
MTC-TT
MTS-RC
MTT-95
MU522
MUGC-2
MUGC-3
MUGC-4
MUM2B_A
MUM2B_D
MUM2B_H
MuM-2C
MUM2C_B
MURINE
Murine cell line
Murine cell line
MURINEMURINE
Murine-murine hybridoma (mark 3)
Murine-murine hybridoma (mark 3)
MURINEMURINEHYBRIDOMA(MARK3)CELLLINE
Murine stromal cell line
Murine stromal cell line
Murine T-cell line
Murine T-cell line
Mutu
Mutu-1
MUTZ-1
MUTZ-11
MUTZ-2
MUTZ-3
MUTZ-5
MUTZ-8
MV-3
MV-4-11
MV-4:11
MVLN
MW
MWCL-1
MX-1
MX23
MXI
MYL
MyLa
MY-M12
MZ1-PC
MZ2-MEL
MZ2-MEL.
MZ7-mel
Mz-ChA-1
Mz-ChA-2
MZ-CRC-1
MZ_MEL_13
MZ_MEL_5
MZ-PC-1
MZ-PC-2
MZ-PC-4