Browse canSAR    »        »    


0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Cell Line
K008
K029
K029AX
K-051
K052
K1
K-11
K-16
K177CELL
K177cell line
K19
K1-Mel
K2
K299
K4
K422
K5
K-562
K-5MBR
K-652
K7
K8
KA
KAI3
KAK-1
KALS-1
KAO
Kapas_1718
KARPAS-1106
Karpas-1106P
Karpas-1272
KARPAS-231
KARPAS-299
KARPAS-299-CR06
KARPAS-422
KARPAS-45
Karpas-620
kas-1
kas-10
kas-11
kas-12
kas-13
kas-14
kas-2
kas-3
kas-4
kas-5
kas-6
kas-7
kas-8
kas-9
KASUMI
KASUMI-1
KASUMI1CELLLINE
KASUMI-2
KASUMI-3
Kasumi-5
Kasumi-6
KAT-10
KAT-18
KAT-4
KAT-4 cell line
KAT-5
KAT-7
KATO
KATO-III
KATOIIICELLLINE
KATOIIISOLIDCELLLINES
KATO III stomach cancer cell lines
KB
KB-3-1
K-BALB
KBALB cell line
KBALB-STK
KBALBSTKCELLLINE
KBM-3
KBM-3/DOX
KBM-3/DOX cell line
KBM-3 cell line
KBM-7
KB VCR R
KC12
KCC-L871
KCC-M871
KCC-MS871
KCC-T871
KCC-T873
KCC-TCM901
KCC-TCM902
KCC-TCM903
KCC-TM901
KCI-MOH1
KCL-22
KCMC-T
KCNR
KC-TCM902
KD
KE
KE-37_
KE-39
KE-97
KELLY
KERATINOCYTE
Keratinocyte cell line
KERATINOCYTES
Ketr-3
KF
KG-1
KG-1A
KG-1-C
KGN
KH-39
KHM-11
KHM-1B
KHM-5M
KHOS
KHOS/NP
KHOS-240S
KHOS-321H
KHOS-NP
KHYG-1
Kid-92
KI-JK
KINGS-1
KK
KK125
KK47
KK-47 cell line
KKLS
KKLSCELLLINE
KLE
KLM-1
KM-12
KM12LV5
KM12-SM
KM2012CELLLINE
KM-20L2
KM-4
KMBC
KMBC-2
KM-H2
KMM-1
KMO-90
KMOE-2
KMP-1
KMP-2
KMP-3
KMP-4
KMP-5
KMP-6
KMRC-1
KMRC-2
KMRC-20
KMRC-3
KMS-11
KMS-11R
KMS-12
KMS-12-BM
KMS-12-PE
KMS-18
KMS-20
KMS-21-BM
KMS-26
KMS-27
KMS-28BM
KMS-28PE
KMS-34
KMS-5
kno-153
KNS-42
KNS-60
KNS-62
KNS-81
KNS-81-FD
KNS-89
KO
KO52
KOC-7C
KOCL-33
KOCL-44
KOCL-45
KOCL-48
KOCL-50
KOCL-51
KOCL-58
KOCL-69
koh-1
koh-2
koh-3
koh-4
koh-5
koh-6
koh-7
koh-8
KOIA-9LCL
KON
KOPB-26
KOPM-28
KOPN-1
KOPN-41
KOPN-8
KOPN-K
KOPT-4
KOPT-6
KOPT-K1
KOPT-KI
KOSC-2
KOSC-3
KP-1N
KP-1N-L
KP-2
KP-2N
KP-3
KP-3-L
KP-3N
KP-4
KP-4-4
KPAM1
KPD
KP-EW-MS
KP-EW-Y1
KPL-1
KPL-4
KP-MO-TS
KP-N-AY
KP-N-AYR
KP-N-NS
KP-N-RT
KP-N-RT-BM-1
KP-N-S19s
KP-N-SI9s
KP-N-SIFA
KP-N-YN
KP-N-YS
KP-RMS-DM
KRAS Mutant Celllines
KRC-Y
KS-1
KS-IMM
KT-2
KT-4
KTA-7
KTC-1
KTC-2
KTCL13
KTCL140
KTCL2
KTCL26A
KTCL53
KTSq-1
KU-19-19
KU-2
KU-2 cell line
KU-7
KU-812
KU812 cell line
KUDO-EB
KURAMOCHI
Kusami-1
KV6
KWA-RC
KWS-I
KY-110
KY-190
KY-220
KY-270
KY-50
KY-821
KYAE-1
KYM-1
KYO-1
KYSE-110
KYSE-1140
KYSE-1170
KYSE-1190
KYSE-1240
KYSE-1250
KYSE-1260
KYSE-140
KYSE-1440
KYSE-150
KYSE-150 cell line
KYSE-170
KYSE-180
KYSE-1860
KYSE-190
KYSE-201
KYSE-220
KYSE-270
KYSE-273
KYSE-30
KYSE-300
KYSE-350
KYSE-410
KYSE-450
KYSE-50
KYSE-510
KYSE-520
KYSE-520 cell line
KYSE-590
KYSE-70
KYSE-700
KYSE-70 cell line
KYSE-770
KYSE-790
KYSE-850
KYSE-890
KYSE-960